Jdi na obsah Jdi na menu
 

Čas v DTG

  zpět

Tato zkratka znamená Date Time Group, neboli Datum Čas Skupina.
Používá se ve zprávách pro komunikaci (radiokomunikaci) a určuje ji sada znaků v předepsané formě.
Vyjadřuje tedy den, čas, měsíc, rok v tomto tvaru:
DDHHMMZ MON YY
  • DD znamená datum
  • HH znamená hodina
  • MM znamená minuta
  • MON znamená měsíc v roce
  • YY znamná kalendářní rok
  • Udává se také Zulu / Local. Zulu znázorňuje celosvětový čas (známe také jako UTC). V České republice máme čas místní, neboli Local, který spadá pod pásmo GMT+1 - CET Alpha Time Zone. Z, nebo L je uveden v OPORDu, tudíž jej při určování nebudeme uvádět a automaticky budeme brát čas jež spadá do pásma České republiky, pokud nebude uvedeno jinak, nebo nebude operace probíhat v zahraničí.

Příklad zápisu DTG formátu:

241230FEB12

  • Tento zápis znázorňuje 24. února 2012, 12:30.
  • Mužeme se setkat i s uvedením měsíce v češtině, tedy 241230UNO12, tomuto zápisu se ovšem vyhýbáme.

Můžeme se setkat také:

241230FEB2012, což znázorňuje totéž.

Pokud se určuje Zulu / Local Time, píšeme:

241230Z FEB 12